Förslag på hur Huskvarna Folkets Park kan utvecklas vidare

Vi står inför en spännande förändring – förutom att fortsätta med livemusik ska vi utveckla verksamheten. Nu har du chansen att tycka till om de olika förslagen som har tagits fram. Vad vill du se mer av i Huskvarna Folkets Park? Du kan välja upp till fem alternativ! Omröstningen är öppen till och med 31 maj 2024.

Välj dina favoriter – upp till fem alternativ:

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

Fyll information

Om arbetet

Vi står inför en spännande förändring. När Sandagymnasiet flyttar ut ur våra lokaler i januari 2026 öppnas möjligheten för Huskvarna Folkets Park att utveckla verksamheten. Självklart ska vi fortsätta med det vi är bäst på – livemusik – men vi vill göra mer. Därför gör vi nu en förstudie som ska ligga till grund för framtida beslut. Förstudien består av djupintervjuer, studiebesök och omvärldsanalys. Vi har också genomfört en workshop med intressenter som fick jobba fram idéer på framtida scenarier.

Baserat på allt detta har vi nu plockat ut några förslag på tänkbara utvecklingsinsatser, och vill ha in folkets röst. Du kan rösta på upp till 5 favoritförslag. Utfallet av den här omröstningen blir ett av flera viktiga inspel i kloka vägval framåt. Allt detta sammantaget kommer att summeras i en rapport med rekommendationer för framtida vägval för Huskvarna Folkets Park.

Omröstningen är öppen till och med 31 maj 2024.

Förstudien genomförs med stöd av Region Jönköping och med hjälp av företaget Placebrander.

Nyfiken på vad som händer?

Var först att höra om vad som händer